Trippeldrapstiltalte skulle overføres til psykiatrisk sykehus

Mandag i forrige uke ble trippeldrapstiltalte vurdert som så syk at han måtte overføres til psykiatrisk sykehus. To dager senere, mens Kriminalomsorgen jobbet for å få ham til å forklare seg om Årdals-drapene, skadet han seg alvorlig i fengselet.

Leif Waage og Ivar Solhaug Jensen

HOPPET FRA TAK: To dager etter at det ble besluttet å overføre trippeldrapstiltalte til psykiatrisk sykehus, hoppet han tre-fire meter fra et tak i Bergen fengsel og skadet seg alvorlig. Assisterende direktør Leif Waage i Kriminalomsorgen region vest (t.v.) og fungerende direktør i Bergen fengsel, Ivar Solhaug Jensen, mener 31-åringen burde vært overført tidligere.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Kripos sine teknikarar gjer undersøkingar ved bussen der tre personar vart drepne i Årdal

TRE DREPT: Bussjåføren og to passasjerer mistet livet på Valdresekspressen i Årdal i fjor høst.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Vårt samfunnsoppdrag er jo å skape trygghet rundt personen, både i forhold til ansatte og seg selv. Men vi ønsket også å gjøre ham i stand til å forklare seg best mulig i rettssaken, om hva som lå bak disse grusomme hendelsene på bussen i Årdal, slik at de pårørende kunne få svar, sier Leif Waage, assisterende direktør i Kriminalomsorgen region vest.

I forrige uke ble den 31 år gamle sørsudaneren, som er tiltalt for å ha drept tre personer på Valdresekspressen i Årdal 4. november i fjor, skadet da han stakk av fra en behandlingssamtale og hoppet fra et tak i luftegården.

Da hadde han tre godt forberedte, erfarne og spesialutstyrte fengselsbetjenter rundt seg, i tillegg til to av fengselets psykologer. Waage sier de har hatt «ekstreme» sikkerhetstiltak rundt den trippeldrapstiltalte siden han kom til Bergen fengsel.

I luftegården onsdag i forrige uke hadde psykologene uvanlig god progresjon i samtalene med den tiltalte, som har vært svært tilbakeholden med å snakke om det som skjedde ved Holsbruvatnet i Årdal i fjor høst.

Fikk god kontakt under behandlingssamtalen

Etter å ha snakket med ham i en halvtimes tid, opplevde psykologene kontakten med tiltalte som så god at de bestemte seg for å kontakte fengselsledelsen for å fortelle om det. Men akkurat da stakk 31-åringen av fra betjentene og psykologene, klatret opp på taket, og hoppet.

Vi har blitt overrasket over hva som er mulig tidligere.

Leif Waage, ass. direktør i Kriminalomsorgen region vest

Betjentene skal ikke ha sett på det som en risiko at han kunne hoppe fra taket, men konsentrerte seg mer om muligheten for at han kunne gå til angrep på personene rundt ham.

– Dette var en mann som vi hadde veldig dårlig kontakt med, så det var vanskelig å vite hvilken psykisk tilstand han var i der og da. Det er alltid slik at vi må spørre oss om vi kunne gjort ting annerledes, men det sikkerhetsopplegget vi har hatt rundt ham har vært veldig strengt, sier Waage.

– Skal det være mulig å skade seg på denne måten i en luftegård i fengselet?

– Vi har blitt overrasket over hva som er mulig tidligere. Vi skulle selvsagt ønske det ikke var mulig, men muligheten til å skade seg selv vil som oftest være til stede nesten uansett hvor man er, sier Waage.

– Vi har vært bekymret lenge

Betjentene og behandlerne har fått oppfølging etter hendelsen.

– Det er klart det er en veldig vanskelig situasjon å takle, sier nestlederen i Kriminalomsorgen.

Mannen har, med betjenter til stede, tidligere skadet seg i Brøset fengsel i Trondheim. I Bergen besto sikkerhetstiltakene blant annet av isolasjon og visitasjoner.

– Det var en stor grad av isolasjon på rommet, hyppige visitasjoner for å sikre at han ikke hadde gjenstander på seg, søk i cellen, og oppbemanning når han skulle ut av cellen. Vi har, som jeg sier, hatt en ekstrem grad av sikkerhet rundt personen. Dessverre var det ikke nok, sier Waage.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Leif Waage

STORE SIKKERHETSTILTAK: Assisterende direktør ved Kriminalomsorgen region vest, Leif Waage, kaller sikkerhetstiltakene rundt trippeldraptstiltalte «ekstreme». – Men dessverre var det ikke nok, konstaterer han.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Han har lenge ment at 31-åringen burde vært overført til en sikkerhetsavdeling ved et sykehus i stedet for å sone i Bergen fengsel.

– Vi har ganske tidlig under hans opphold her vært bekymret for hans helsetilstand. Min vurdering er at han burde vært på en høykompetent sikkerhetsavdeling, der man er mer trent til å håndtere slike ting. Men det har vært uenighet om hvorvidt han oppfylte kriteriene for innleggelse og tvangsbehandling, sier Waage.

Besluttet overføring to dager før hoppet

31-åringen var før utredningen ved Brøset i Trondheim innlagt ved Sandviken psykiatriske sykehus i Bergen. Klinikkoverlegen der, Per Bentsen, bekrefter at de over tid har hatt dialog med fengselet om en mulig overføring.

– Etter at de sakkyndige fant ham tilregnelig, ble han overført til fengselet, der han har vært fulgt opp av spesialisthelsetjenesten. I sommer har det vært kommunikasjon rundt en eventuell overføring flere ganger, sier Bentsen.

Kriteriene som skal oppfylles ved en slik overføring er blant annet suicidalitet og psykose. Mandag i forrige uke, to dager før 31-åringen skadet seg i luftegården, sa Sandviken ja til å ta imot ham.

Han har tidligere ikke vært vurdert som syk nok.

Per Bentsen, klinikkoverlege ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus

– Det kom en anmodning i forrige uke, og det ble besluttet at han skulle overføres mandagen etter (i går, red. anm). Det var ikke en akutt situasjon, men en helt grei henvendelse med noen problemstillinger som vi skulle se på over helgen, sier Bentsen.

Klinikkoverlegen peker på at 31-åringen ikke ble diagnostisert med psykose etter observasjonen på Brøset. Han sier han likevel forstår fengselets frustrasjon i saken.

– Jeg forstår veldig godt at de er fortvilet. Men flere av våre ansatte jobber også i fengselet, og har fulgt opp saken der, og han har tidligere ikke vært vurdert som syk nok, sier Bentsen.

Leif Waage i Kriminalomsorgen var ikke informert om at det i forrige uke ble besluttet å overføre trippeldrapssiktede til Sandviken.

– Men det er jo veldig bra hvis man nå har kommet til enighet om forståelsen av denne situasjonen, selv om det kom litt sent, sier han.