Skuffa over Hurdalsplattforma

Naturvernforbundet er skuffa over Hurdalsplattforma til den påtroppande regjeringa. Dei meiner at Ap og Sp vidarefører kursen til Solberg-regjeringa med fortsatt oljeleiting og utbygging av kraftproduksjon i norsk natur.

Leiar Truls Gulowsen i Naturforbundet reagerer også på at regjeringa vil ha ein meir restriktiv rovdyrpolitikk.

Samstundes er han nøgd med auka CO2-avgift, 55 prosent klimakutt i Noreg, men er uroa for at bioenergi kan ramme naturskogar.

Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet, gående langes en veiskjæring langs motorveien, E18, på Langrønningen i Bamble.
Foto: Lars Tore Endresen / NRK