Hopp til innhold

Skremmende funn i storkontroll etter tunnelbrannen

Vegvesenets kontrollører måtte forby fire vogntog å kjøre ned den bratte Måbødalen. – Én hadde dekk som var så slitte at de kunne smelle når som helst.

Busser stoppet ved Maurset på rv. 7

STANSER MANGE: – Noen takker oss for hjelpen, noen mener feilene vi finner ikke er så nøye, og noen er overrasket over at vi så lett finner feil, sier Torgeir Bang i vegvesenet om sjåførene. Bussene på bildet fikk ikke kjøreforbud.

Foto: Statens vegvesen

Mens Gudvangatunnelen er stengt etter bussbrannen tirsdag, anbefales veifarende å ta riksvei 7 over Hardangervidda eller E134 over Haukelifjell.

Grunnet den økende trafikken på disse veiene, har Statens vegvesen innført kontinuerlig kontroll ved Seljestad på E134 og Maurset på rv. 7. Også på Vikafjellet utføres det mer kontroll enn vanlig.

LES OGSÅ: Intensiverer kontrollane av turistbussar etter tunnelbrann

Vogntog og busser får kontrollert bremser, motorrom, diesel- og oljelekkasje og dekk, i tillegg til kjøre- og hviletid.

– Trafikkmengden øker, og vi ønsker å unngå ulykker som oppstår av grunner det er mulig å forhindre, sier Torgeir Bang, overingeniør i utekontrollen til Statens vegvesen.

– Dekkene kunne smelle når som helst

Han har siden onsdag vært stasjonert ved Maurset på rv. 7 mellom Hardangervidda og Eidfjord.

Bussvraket i Gudvangatunnelen

BUSSVRAK: Slik så turistbussen ut etter brannen i Gudvangatunnelen.

Foto: Veum, Arne / NTB scanpix

– Vi kontrollerer tunge kjøretøy som skal ned Måbødalen, for varmgang i bremser og åpenbare tekniske feil og mangler. Måbødalen er veldig bratt, og vi ønsker ikke å slippe frem dem som har åpenbare feil og mangler, sier Bang.

Onsdag fikk fire vogntogsjåfører kjøreforbud etter å ha blitt vinket til siden av ham og de to medkontrollørene.

– Én hadde løs last, én hadde dekk som var så slitte at de kunne smelle når som helst, og to hadde mangler på ABS-systemet. To av vogntogene hadde i tillegg så varme bremser at de måtte vente med å kjøre ned. Hvis bremsene blir for varme, kan de ta fyr, og det har vi ikke så lyst til nå etter denne saken i Gudvangatunnelen, sier Bang.

LES OGSÅ: Her sleper dei bussvraket ut

– Skremmende

Overingeniøren skulle ønsker vegvesenet hadde større ressurser til oftere å utføre kontroller av typen de nå bedriver.

Buss stoppet ved Maurset på rv. 7

KONTROLLERER: Alle busser som passerer Maurset på vei ned den bratte Måbødalen på rv. 7, får motorrommene kontrollert. Bussen på bildet fikk ikke kjøreforbud.

Foto: Statens vegvesen

– Når det skjer en slik hendelse som i Gudvangatunnelen, vil fokuset endre seg litt. Nå er det spesielt fokus på busser, og vi kontrollerer blant annet motorrom og oljelekkasje. Av og til kunne vi kanskje hatt det fokuset litt tidligere, før det skjedde en slik hendelse, sier Bang.

Han er oppgitt over framferden til sjåførene i flere av de fire norske vogntogene som i går fikk kjøreforbud.

– ABS-lampene lyser mot sjåførene, men de kjørte likevel. Han som kom med ødelagte dekk, hadde fått påpekt dette tidligere. Når han kom til oss, rett før Måbødalen, var dekkene helt ferdig. Slikt er skremmende, sier Bang.

Kan bli stående så lenge tunnelen er stengt

De fleste som blir stanset på rv. 7 er positive, og noen har sågar takket for hjelpen, forteller kontrollørene.

Mange kjøretøy vil bli kontrollert på omkjøringsveiene også i dagene som kommer, mens Gudvangatunnelen er stengt.

– Vi holder på å legge en plan for videre kontroller nå. Vi må se hvor mye mannskap vi har, men i utgangspunktet skal vi stå her så mye vi får til. Kanskje hele stengingsperioden, sier Bang.

Fire fikk kjøreforbud