Havnesjefen: – Dette er helt på tvers av våre planer

Planene om et nytt gigantprosjekt på sjøfronten i Bergen havn møter svært delte reaksjoner. Prosjektet vil ødelegge allerede eksisterende planer.

Skolten Havn planer sett fra Byfjorden

STORSTILTE PLANER: En privat plangruppe foreslår å bygge ut Skolten Havn med 1500 boliger, næringsbygg, kafeer, restauranter, badeplass og nytt operahus. Meningene om prosjektet er delte.

Foto: Maestro Media/Illustrasjon

– Dette konkrete prosjektet er helt på tvers av de planene som vi og kommunen jobber etter, sier havnesjef Inge Tangerås til NRK.

Dersom private utbyggere får gehør hos grunneiere og politikere kan Skolten Havn bli Bergens svar på Aker Brygge eller Tjuvholmen.

NRK kunne tirsdag presentere de storslåtte planene, som innebærer bygging av 1500 boliger, næringsbygg, kafeer, restauranter og nytt operahus ytterst i Vågen.

– Vi har andre planer

Inge Tangerås

HAVNESJEF: Inge Tangerås.

Foto: Kjartan Lægreid / NRK

Havnevesenet i Bergener en av fire grunneiere på Skolten.

– Vi har registrert at det er spennende prosjekter for ulike deler av havneområdet. Men vi har andre planer vi må forholde oss til og som vi jobber med å realisere, sier havnesjef Tangerås.

Havnevesenet viser til kommunedelplanen for Bergen havn, som innebærer flytting av fergetrafikk fra Skolten til Jekteviken, videre utbygging av godshavn på Dokken, og utvikling av bydelen Møhlenpris.

– Disse hovedgrepene er reflektert i arealplanen for Havnevesenet, og godkjent i havnerådet i 2013, sier Tangerås.

Vi ønsker velkommen alle som vil investere, og bygge næring og bolig, sentralt i Bergen. Bergen vokser for lite i de sentrale delene av byen.

Marit Warncke, Bergen Næringsråd

– Trenger politisk mot

Marit Warncke

ÅPNE ARMER: Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, er positiv til planene.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Vi ønsker velkommen alle som vil investere, og bygge næring og bolig, sentralt i Bergen. Bergen vokser for lite i de sentrale delene av byen, sier direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd.

– Hvilke utfordringer ser du med Skolten Havn?

– Skjær i sjøen er det alltid. Vi må fortette sentrum, men dette er også mer konfliktfylt. Plan- og bygningsloven gir en jungel av innsigelser og instanser som kan stoppe prosjekter. Det må politisk vilje og mot for å få dette til, sier hun.

Uten at grunneierne er med er det ikke særlig realistisk å diskutere de konkrete planene. Vi kan ikke ha boliger alle steder.

Ole Warberg, reiselivsdirektør

Lunken reiselivsdirektør

Reiselivsdirektør Ole Warberg kjenner ikke prosjektet Skolten Havn i detalj, men uttaler følgende på generelt grunnlag:

– Positivt og spennende at det kommer gode tanker om å utvikle Bergen på en god måte, men det er klart at her har du store grunneiere som har interesser, som G.C. Rieber på Bontelabo, og Havnevesenet som eier Skolten. Uten at disse er med er det ikke særlig realistisk å diskutere de konkrete planene. Vi kan ikke ha boliger alle steder.

Ole Warberg

REISELIVSDIREKTØR: Ole Warberg.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Han minner om at det også tidligere har vært presentert planer om hotell og boliger i samme område.

– Hva vil det bety for cruisenæringen i Bergen om man flytter skipene fra Skolten til Dokken?

– Å ha cruisetrafikk på Skolten er praktisk fordi det er lettere å få turistene til sentrum der de kan bruke penger, det er bare en enkel gåtur unna. Fra Skolten kreves det en større operasjon med busser, selv om jeg ikke tror dette er avgjørende. Å bygge havn må gjøres i et perspektiv på 10–20 år, som jeg vet Havnevesenet jobber etter, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.