Skoler kan redusere åpningstid

Bergen kommune åpner for redusert åpningstid i barnehager og SFO, og at skoler i krevende smittesituasjon kan ta i bruk hjemmeskole.

– Vi risikerer inenn kort tid å komme i en situasjon der det blir nødvendig å stenge hele eller deler av skoler, sier byrådsleder Roger Valhammer.