Hopp til innhold

Skoleelevene fylte Bergen sentrum

BERGEN (NRK): I dag streiket tusenvis av elever i Bergen for klimaet.

Streik på Torgalmenningen i Bergen

TUSENVIS: Hele Torgalmenningen i Bergen er fylt av streikende elever torsdag.

Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Etter at svenske Greta Thunberg startet bevegelsen Fridays for future, har tusenvis av elever over hele verden streiket for klimaet.

I dag var elever i Bergen samlet til storstreik på Torgallmenningen.

– Vi streiker i dag for klimaet fordi vi ikke synes politikerne gjør nok. Vi er bekymret for fremtiden vår, og krever handling, sier Vilja Helle Bøyum, fylkesleder i Hordaland Natur og Ungdom.

Elever gjør seg klare til streik i Bergen

GJØR SEG KLAR: Elever ved Bergen katedralskole i Bergen gjør seg klare til streik torsdag formiddag.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Både elever og arrangører har trodd at demonstrasjonen ville gi gyldig fravær som politisk aktivisme.

Men selv om skolene støtter saken og foreldrene gir tillatelse, blir det ført som fravær.

– Noe vi må ofre

– En lærer kom inn i klasserommet og sa at vi kom til å få fravær om vi stilte, men at det var noe vi måtte ofre, sier Frida Høgestøl, tiendeklassing ved Hop oppveksttun ungdomsskole.

Bergen og Askøy er blant kommunene i Hordaland som har bestemt at alle elever som deltar i demonstrasjonen, vil få fravær.

Elever gjør seg klare til demonstrasjon i Bergen

STORT OPPMØTE: Elever ved Bergen Katedralskole gjør seg klar til streiken.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Fører fravær

– Vi følger retningslinjene fra utdanningsdirektoratet, sier skolesjef i Askøy kommune, Anne-Merete Mærli Hellebø.

Flere har gått ut ifra at demonstrasjonen vil bli regnet som politisk fravær, men skolesjefen forklarer at dette ikke er riktig.

– Elever kan slippe fravær dersom de deltar i politisk arbeid for å ivareta et politisk verv, sier hun, og understreker at dette ikke er tilfellet når man deltar i en demonstrasjon.

Frida Høgestøl og medelevene Theodor Johannessen og Torgil Alstad mener at fraværsføringen kan føre til at noen velger å ikke stille på demonstrasjonen, men tror de fleste elevene kommer til å velge det de mener er viktigst.

– Det er litt det samme som når voksne er i streik. De mister penger for det de tror på. Vi mister undervisning, sier Johannessen.

Klimastreik

OPP TIL ELEVENE: Frida Høgestøl, Theodor Johannessen og Torgil Alstad mener elevene må velge det de selv synes er viktigst; fravær eller klimakampen.

Foto: Aurora Berg / NRK

Skolebyråden: – Vi er positiv

Roger Valhammer (Ap), skolebyråd i Bergen, forteller at grunnskoleelver kan få gyldig fravær, dersom de søker om det.

– I tråd med opplæringsloven føres det fravær når elevene ikke møter til undervisning. Men vi skiller mellom udokumentert og dokumentert fravær i grunnskolen, og jeg har formidlet til skolene at jeg mener det er naturlig at de er positive til søknader om permisjon i forbindelse med streiken, sier han.

Roger Valhammer

KAN SØKE: Roger Valhammer, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen forteller at elevene kan søke om å få gyldig fravær.

Foto: Bergen Kommune

Opp til skolene

I Oslo er det opp til skolene å bestemme om eleven skal få gyldig fravær eller ikke.

– I denne saken må hver rektor bruke sitt skjønn, bruke permisjonsreglementet og vurdere om de vil gi permisjon til markeringen eller ei, sier assisterende direktør i Oslos utdanningsetat, Dag Hovdhaugen.

Dag Hovdhaugen

SKOLENE BESTEMMER: Assisterende direktør i Oslos utdanningsetat, Dag Hovdhaugen, forteller at det er opp til skolene om elevene får gyldig fravær eller ikke.

Foto: Gøril Furu / NRK

Søknadene skal vurderes individuelt, sier han.

– Reglene om fraværsgrense og fraværsføring omfatter vanligvis ikke en elevstreik, men det vil kunne avhenge av den enkelte elevens rolle. Skolene må derfor gjøre en individuell vurdering.