Hopp til innhold

«Dei tek frå oss heile grunnlaget for å bli her»

I dag blir skjebnen til to bygdeskular i Balestrand avgjort. Foreldre fryktar nedlegging, og vil flytte om det skjer.

Nesse skule

BLIR STENGD? Nesse oppvekstsenter på Nessane mellom Balestrand og Høyanger kan bli ståande att med berre barnehagetilbod.

Foto: Ottar Starheim / NRK

– Dette er ingen trussel. Vi er fleire som vil melde flytting på grunn av dette, seier Renate England.

Sinte foreldre i Balestrand bur seg på det som kan verte ein skjebnedag for skulane deira. For i dag skal politikarane avgjere om Fjordtun og Nesse skule skal bli nedlagt.

England bur på Nessane i Balestrand og seier at skulen betyr alt for den vesle bygda.

– Dei tek frå oss heile grunnlaget for å bli her, seier ho.

Lang reisetid for borna

Sagatun skule

VIL FLYTTE ELEVANE HIT: Elevtalet ved Sagatun skule i Balestrand sentrum har gått ned. Rådmannen vil busse også dei minste elevane frå utkantane hit, slik ungdomsskuleelevane blir i dag.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Dersom forslaget vert ein realitet må ungane ta bussen til skulen som ligg i sentrum av kommunen. Turen vil for enkelte vil ta opp mot femti minutt.

– Det er altfor langt. Det går ikkje an, seier ei anna mor, Anne Jo Bjordal.

Nedleggingsforslaget er allereie vedteke i formannskapet. No håpar Bjordal politikarane vil snu, når saka i dag skal få ei endeleg avgjerd i kommunestyret.

– Senterpartiet og Venstre har jo eit forslag som vil redde skulane. Vi håpar i det lengste at dei skal gå for det forslaget, seier ho.

Vil kutte i administrasjonen for å berge skulane

Arnstein Menes

ARNSTEIN MENES: Sp-politikar i Balestrand og på fylkestinget.

Balestrand er nær 6,5 million kroner i manko på neste års budsjett. På Fjordtun og Nesse skule går det til saman berre tretten elevar. Kommunen reknar med å spare 1,7 millionar kroner på å flytte desse elevane på til skulen i sentrum.

Arnstein Menes i Senterpartiet meiner det er mogleg å dekka inn summen på andre måtar.

– Vi vel å ta ein til to stillingar i sentraladministrasjonen. Vi vurderar og å kutte opplæringstiltak for ein del tilsette i 2015. Vi tenker at opplæring for unge er vel så viktig som opplæring for dei vaksne tilsette i kommunen, seier Menes.

– Å legge ned skulane vil vere øydeleggande for utkantane i bygdene her. Det vil fort føre til fråflytting og ei utarming av desse delane av kommunen, seier Menes.

– Opp til kommunestyret no

Rådmann i Balestrand, Kjellaug Brekkhus, som tidlegare har sagt at ho veit det er tøft, men ikkje har noko anna val enn å peike på skulenedlegging, vil ikkje kommentere kritikken av nedlegginga ho har føreslege for kommunestyret.

– Eg har levert det eg har gjort. Det har vore på høyring, og eg registrerer dei innkomne merknadane. No skal budsjettet handsamast i kommunestyret, så eg har ikkje nokre fleire kommentarar til det eigentleg, seier Brekkhus.

I dei to bygdene ventar foreldra no i spaning på dagens avgjerd. Skulle skulane bli nedlagde vil vere eit hardt slag.

– Det ville vere heilt forferdeleg om det blir noko av dette her, seier Renate England.