Hopp til innhold

– Planene kan bli skrinlagt om kort tid

Sentrale politikere tror en ny storhavn ved Flesland er et altfor stort prosjekt for Bergen. Flere tror planene kan bli vraket i nær fremtid.

Bergen Lufthavn Flesland

UTOPI? Området rundt Flesland er ett av de mest aktuelle lokasjonene for en ny godshavn i Bergen. Men det er skepsis mot alternativet.

Foto: Stian Øyen

Det er stor sjanse for at ny stor godshavn i Bergen ikke havner på Flesland. Det mener flere fylkespolitikere NRK har snakket med.

– Vi ser mer og mer at dette ikke er det gode alternativet, og vi heller mer og mer mot en løsning i Bergen sentrum eller rundt Ågotnes, sier Pål Kårbø, saksordfører for KrF på fylkestinget.

Pål Kårbø

BLADET FRA MUNNEN: KrF-er Pål Kårbø talet mot alternativet KrF har bestemt seg for å gå for.

Foto: Krf

Karbø er av dem som tar bladet fra munnen og innrømmer: Han vil ha en mindre omfattende løsning enn det en helt ny havn rundt Bergens flyplass vil medføre.

Det vil også flere andre politikere NRK har snakket med.

Kongstanke

En ny storhavn i Flesland-området med god tilkomst til vei, flyplass og jernbane har vært en kongstanke når fremtidens transportsenter i Bergen skal planlegges.

Flesland-alternativet er en del av byrådserklæringen til samarbeidspartnerne KrF, Høyre og Frp. Men nå tar altså en KrF-er til orde og sier at ambisjonsnivået er lagt altfor høyt.

– Jeg syns mye taler for at vi ikke har det behovet Flesland representerer. Det er et ønske og en kongstanke, men realiteten er annerledes, sier Kårbø.

Samlokalisering av havn og jernbane er trukket frem som et viktig moment av mange for en ny godshavn. Derfor er Flesland ett av de hotteste alternativene.

Jernbaneverket har ikke troen

Men også hos Jernbaneverket er det skepsis mot alternativet rundt Bergens flyplass.

– Akkurat i denne saken her har Bergen litt oddsene imot seg, sier Lars Christian Stendal, regional-, plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket.

Stendal ser rett og slett ikke noe potensial i at store mengder gods fra skip skal fraktes om bord i tog i Bergen. Han mener geografien taler Bergen imot.

– Grunnen til det er at Bergen ligger der Bergen ligger. Byen er ikke en naturlig importhavn for Østlandet, som toget skal betjene, sier Stendal.

– Vraket før vi tror

Eli Berland

LITEN TRO: Eli Berland fra Høyre tror Flesland kan være historie som alternativ for godshavn om kun kort tid.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

En annen som er lunken til godshavn på Flesland er Fjell-ordfører Eli Berland fra Høyre.

– Når man tenker på begrepet storhavn med en internasjonal betydning, så overdimensjonerer en, sier Berland, som sitter i samferdselsutvalget på fylkesnivå for partiet.

Hun ser ikke vekk fra at kongstanken Flesland kan bli skrinlagt i løpet av få måneder. En viktig grunn: Avinor har selv uttrykt bekymring for sikkerheten på en flyplass i et godshavn-område.

– Går det på sikkerheten løs, så er det prosjekt på gang om det. Svarene derfra vil vi få fort, så jeg tror at vi får en avklaring litt kjappere enn det vi tror.

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) i Bergen fra KrF sier byrådet ikke er klare til å konkluder om spørsmålet.