Skal møte flaumoffer

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) kjem i morgon til Utvik for å møte dei som vart råka av flaumen. Han skal då få informasjon om oppryddingsarbeidet. Han har det overordna ansvaret for førebygging av flaumskadar og skredulukker, medan det er Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som bistår kommunane med kartlegging og sikring.

Terje Søviknes
Foto: NRK