Her er sprayen som skal hindre dødsfall

Skal hjelpe rusmisbrukere å redde hverandre dersom noen tar overdose.

Nesespray

SKAL REDDE LIV: Dette er nesesprayen som kan redde rusavhengige som tar overdose.

Foto: Straxhuset i Bergen

Her er nesesprayen som skal hindre overdoser

DEMONSTRERTE: Her demonstreres nesesprayen av Desiree Madah-Amiri (til venstre) og Åse Merete Solheim (til høyre) på Strax-huset i Bergen.

Foto: Oddgeir Øystese

Helseminister Bent Høie presenterte i dag det nye tiltaket som skal hindre at folk dør av narkotika. – Denne vil redde liv, hevder Høie.

Med den nye nesesprayen skal rusmisbrukere kunne redde hverandre dersom noen tar overdose.

Det er en nesespray bestående av nalokson som nå blir en viktig del av norsk ruspolitikk. Nalokson fungerer som en motgift mot overdoser og kan potensielt redde liv. Sprayen virker på opiat og overdoser. Det vil si at det virker på for eksempel heroin, metadon og morfin.

– Vi vet at det er viktig at motgift gis raskt ved en overdose. Derfor må vi styrke brukernes, de pårørende og andre som er i kontakt med rusavhengige sin mulighet til å hjelpe raskt, sier helseminister Bent Høie (H).

Deles ut til rusavhengige

Narkoman

MANGE DØR: 260 personer dør av overdose i Norge hvert år.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Sprayen skal deles ut til rusavhengige, pårørende og personer i hjelpeapparat rundt rusmiljøene. Utdelingen blir del av et forskningsprosjekt fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf).

– Det er gode erfaringer internasjonalt med å dele ut denne nesesprayen. Den redder liv. Jeg har stor tro på at vi også vil redde liv i Norge, sier ministeren.

Seraf skal evaluere ordningen – og dersom det blir en suksess vil dette innføres i resten av landet.

Utdeling av nalokson nesespray og nasjonal overdosestrategi er en del av regjeringens satsing på rusfeltet, ifølge Helsedepartementet. I løpet av 2015 vil regjeringen legge frem en opptrappingsplan på rusfeltet.

Applauderer sprayen

Høie på Strax-huset

I BERGEN: Helseminister Bent Høie presenterte nyheten om den livreddende nesesprayen på russenteret Strax-huset i Bergen i dag. Her fikk han presentert hvordan sprayen skal brukes.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Koordinator for prosjektet ved Strax-huset, Åse Merete Solheim er svært glad for at sprayen nå blir tilgjengelig for rusmisbrukere.

– Vi håper dette kan redde liv. Overdoser skjer ikke ute i det offentlige rom. De skjer i leiligheter, i bakgater, på mørke steder. Med denne sprayen er man avhengig at det finnes to personer, og at en av dem har nesespray, sier hun.

– Du er ikke redd for at når folk går rundt med dette at det blir en falsk trygghet, at man kan sette større doser og tenker at «vi har jo med nesespray»?

– Det er en av mange myter om dette her. Jeg har diskutert dette med en del brukere og de sier at det ikke er en aktuell problemstilling. Fordi de vil jo egentlig ikke ha dette stoffet fra nesesprayen, det tar jo vekk rusen, sier Solheim.

260 dør hvert år

Hvert år dør 260 personer som følge av overdose i Norge. Det gjør Norge til et land med svært mange overdosedødsfall i forhold til befolkningstallet.

40 prosent av overdosedødsfallene skjer i landets to største byer.

– Nå starter vi utdelingen der behovet er størst, i Oslo og Bergen, sier helseministeren.

– Hvilke usikkerhetsmomenter eller farer er det med dette prøveprosjektet?

– Det som er viktig er at mange tar kurset og utstyrer seg med nesesprayen. Det er det som er det avgjørende for at vi skal lykkes med dette. Mitt inntrykk er at det er stor motivasjon blant både brukere og pårørende til å stille opp.

Høie på akuttmottak

BERGEN OG OSLO: Helseminister Bent Høie tror den nye nesesprayen kan bli livreddende i rusmiljøene i norske byer. Først skal sprayen prøves i Bergen og Oslo.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Har vært planlagt lenge

Det har tidligere vært kjent at helsedepartementet jobbet med å få på plass en slik nesespray. I vår kom nyheten om at man jobbet med å få på plass nalokson-nesesprayen i Norge. Nå er det altså klart at Høies departement vil satse på tiltaket.

Allerede i 2010 fortalte NRK at folk i rusmiljøet mente nalokson-nesesprayen burde komme inn i norsk rusomsorg.

Norge er ifølge helse- og omsorgsdepartementet blant de første landene i verden med et systematisk prosjekt der en slik nesespray deles ut.