Skal hindre hatkrim før valet

Politiet styrkar innsatsen mot truslar og hatefulle ytringar fram mot stortingsvalet i september. Målet er å ørebygge og verne om demokratiet og ytringsfriheten fysisk og digitalt, ifølgje Politidirektoratet.