Hopp til innhold

Skal ha vært i konflikt med kommunelegen like før hun fikk sparken

Kommunelegen i Fedje skal ha skapt «frykt og uro» på sykehjemmet. Da rådmannen grep inn, endte hun med å bli avsatt. Legen, som også er Høyre-leder, avviser at han var innblandet.

Ingebjørg Vamråk

DRO TIL HJEMBYGDEN: Ingebjørg Vamråk måtte gå på dagen som rådmann i Fedje. Da dro hun rett hit til hytten i hjembygden Vamråk i Høyanger i Sogn og Fjordane.

Foto: Ingelin Holen

Onsdag kunne NRK avsløre at Ingebjørg Vamråk hadde fått sparken som rådmann i Fedje kommune i Hordaland, etter et vedtak i et lukket kommunestyremøte kvelden før.

Vamråk har hyret advokat og varsler rettslig etterspill, etter at hun måtte gå på dagen – uten å motta noen begrunnelse.

NRK har siden onsdag og gjennom helgen vært i kontakt med en rekke kilder på Fedje. Svært få i den lille øykommunen, som har 587 innbyggere og er Norges niende minste, tør å uttale seg.

Men fra flere hold har NRK fått opplyst at avsettelsen kan være knyttet til en konflikt mellom Vamråk og den mangeårige kommuneoverlegen, Ernst Horgen.

Horgen er leder i Fedje Høyre – samme parti som ordføreren representerer.

– Han har også mye uformell makt i samfunnet på Fedje, sier Knut Ulleberg.

Ulleberg har jevnlig, gjennom mange år, vært innleid av kommunen som konsulent og kursholder.

Ernst Horgen

ERNST HORGEN: Kommuneoverlege på Fedje.

Foto: Picasa 2.7

Avviser å være involvert

Vamråk er fra Høyanger i Sogn og Fjordane, og kom utenfra da hun sommeren 2016 overtok som Fedje kommunes øverste administrative sjef. Kommuneoverlegen har jobbet for kommunen i flere tiår.

Ernst Horgen avviser kategorisk at han har noe med Vamråks avgang som rådmann å gjøre.

– For det første kjenner jeg ikke til at jeg har noen konflikt med henne, og for det andre har jeg ikke hatt noe med dette å gjøre, sier Horgen om Vamråks avgang.

I en SMS skriver han videre at alt NRK skriver knyttet til påstandene om ham i denne saken, er feil.

Kommunekonsulent: – Et forsøk på karakterdrap

Knut Ulleberg har siden 1995 drevet firmaet Personalkonsulenten. Han tilbyr kursvirksomhet og rådgivning til offentlig sektor, og har hatt oppdrag for et hundretalls kommuner.

Ulleberg mener det som nå har skjedd i Fedje er så spesielt at han velger å uttale seg, selv om han frykter det potensielt kan skade konsulentvirksomheten hans.

– Jeg har aldri, i løpet av 25 år, kommentert noen saker i media. Og jeg kommer neppe til å gjøre det igjen, sier Ulleberg.

– Men når kommunen rett og slett fremstiller rådmannen som en kjeltring, føler jeg ikke at jeg har noe valg. De etterlater rom for spekulasjoner om at hun har gjort noe galt, i stedet for å komme med en begrunnelse, sier Ulleberg, og legger til:

– Jeg har vært borti mange oppsigelsessaker i kommunesektoren, men aldri et forsøk på karakterdrap i nærheten av dette.

Knut Ulleberg

REAGERER STERKT: Knut Ulleberg, leder for firmaet Personalkonsulenten, har jobbet for et hundretalls kommuner. Han sier han aldri har vært borti en lignende oppsigelsessak som på Fedje.

Foto: Privat

Tjener godt

Horgen har jobbet lenge som lege i Fedje. I 2004 ble avtalen hans ifølge BA kansellert av den daværende kommuneledelsen, fordi han tjente så mye som 3,5 ganger det ordføreren gjorde.

Striden den gangen skal imidlertid ha endt med at Horgen fikk beholde omtrent de samme betingelsene som han hadde fra før.

I 2016 var Horgen oppført med en inntekt på vel 3,8 millioner kroner. Pengene kommer blant annet fra kommuneoverlegejobben, jobben som tilsynslege på sykehjemmet i Fedje, samt rollen som legevaktlege på Fedje og i Knarvik.

Da Ingebjørg Vamråk samme år begynte som rådmann i kommunen, begynte hun etter hvert å gå kommuneoverlegen etter i sømmene.

Sykepleiere klaget på legen

Blant de utløsende årsakene til det, i tillegg til det økonomiske aspektet, skal ha vært et varsel fra sykehjemmet.

Ifølge sykehjemsledelsen skal Horgen som tilsynslege ha oppført seg dårlig overfor sykepleierne, og dessuten ikke ha gitt de faglige rådene de mener det var jobben hans å gi.

Konsulent Knut Ulleberg beskriver Fedje som en kommune med lite administrativ styring og mye uformell makt – inntil Vamråk overtok som rådmann.

– Da var det en del uformelle «ledere» som mistet sin makt, men ikke aksepterte å bli ledet. I noen tilfeller måtte Ingebjørg si at «det er faktisk jeg som er leder her», illustrerer Ulleberg.

Fra flere kilder får NRK opplyst at den nye rådmannen ble oppfattet som konfronterende og kvass i enkelte situasjoner.

«Skaper frykt og uro»

Vamråk kalte Horgen inn til flere møter om klagene fra sykehjemmet. Blant annet ble flere enkeltsaker, der pasienter ikke hadde blitt behandlet i tråd med rutinene, diskutert.

Mens sykehjemmet reagerte på Horgens oppførsel og savnet faglige råd, reagerte Horgen sterkt på kritikken. Han viste ikke noe ønske om å endre væremåten sin, får NRK opplyst fra flere kilder.

NRK vet at Horgen overfor kommuneledelsen tydelig ga uttrykk for at man ikke kunne stole på sykepleierne på sykehjemmet. I stedet mente han at han selv måtte foreta alle medisinske vurderinger.

NRK har skriftlig forelagt kommuneoverlege Ernst Horgen påstandene om ham som fremkommer i denne saken. I en SMS skriver han at han ikke har noen kommentarer til dem, utover «at Vamråk og hennes rådgivere har taushetsplikt, og noe av det du angir har bare Vamråk lest. Ellers er heldigvis alt du skriver feil og viser at du må sikre deg troverdige kilder».

Vamråk skal etter hvert ha blitt svært direkte i sin kommunikasjon med kommuneoverlegen. NRK har fått innsyn i referatet fra ett av møtene, avholdt 6. april i år. Av det fremgår det at Horgen hadde klager mot seg for flere forhold:

«Ansatte ved sykehjemmet opplever at det er vanskelig å samarbeide med Horgen, spesielt knytter dette seg til mangel på fast struktur ved legevisitter på sykehjemmet, Horgens adferd overfor ansatte på sykehjemmet samt opplevd manglende faglig støtte».

Men det er kommuneoverlegens oppførsel som er viet mest plass i referatet.

«Horgen blir opplevd som uforutsigbar og skaper frykt og uro blant sykehjemmets ansatte. Som arbeidsgiver er kommunen forpliktet til å ivareta sine ansatte og ser at det må gjøres noe med arbeidsforholdene på sykehjemmet», heter det i referatet.

Rykter om legemangel

Flere ansatte i administrasjonen har sluttet i Fedje kommune siden Vamråk startet som rådmann. Noen av dem NRK har snakket med mener dette skyldes Vamråks tøffe lederstil og personalbehandling. Andre mener avgangene har vært utløst av naturlige årsaker.

Parallelt med møtene med kommuneoverlegen om sykehjemmet, hadde Vamråk begynt å se på mulige endringer i hele legestrukturen på Fedje.

Dette var delvis utløst av økonomiske årsaker, delvis av samarbeidsproblemene med sykepleierne, og delvis fordi Vamråk mente måten legetjenestene på øyen var strukturert på, hadde rom for forbedring.

I et lukket formannskapsmøte tidligere i vår fortalte rådmannen politikerne om de planlagte endringene i legestrukturen, fordi dagens situasjon ifølge henne «ikke var til å leve med».

NRK får opplyst at det etter dette møtet begynte å versere et rykte om at Fedje kom til å bli stående uten lege, som følge av rådmannens planer om å innskrenke Horgens arbeidsoppgaver. Kommuneadministrasjonen skal imidlertid ha forsikret seg om at de ville kunne erstatte Horgen dersom han sluttet.

Men noen uker senere, om kvelden 8. mai, valgte et enstemmig kommunestyre å avsette Vamråk som rådmann.

Stian Herøy

TAUS: Ingen av politikerne på Fedje vil uttale seg om saken. De henviser til ordfører Stian Herøy (H), som heller ikke vil gå i detalj om hva som har skjedd.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Ble fryktelig irritert

Flere kilder mener kommuneoverlege Horgen brukte sin posisjon i Høyre og Fedje-samfunnet for øvrig til å få Vamråk fjernet.

Horgen beskrives som en person som har bygget seg opp en sterk posisjon i samfunnet, og det påpekes at han hadde økonomisk insentiv for å unngå endringer i legestrukturen.

– Han ble fryktelig irritert da Ingebjørg tok opp dette med lønnen hans. Han har mye uformell makt i samfunnet. Jeg tror det som mest sannsynlig har skjedd her, er at Horgen har brukt kontaktene sine i Høyre, kokt i hop en historie sammen med ordføreren, og at denne har blitt brukt til å avsette Ingebjørg, sier konsulent Knut Ulleberg.

Ordfører Stian Herøy ønsker ikke å kommentere disse påstandene. Ernst Horgen sier altså at de er gale.

– Kan ikke forstå at det handler om lederstil

2. mai ble Vamråk bedt om å møte på Herøys kontor. Der oppfordret ordføreren Vamråk til å skrive under på sin egen oppsigelse.

Blant årsakene som ifølge Vamråk ble trukket frem, var at Herøy mente kommunen sto i fare for å miste «verdifull kompetanse».

– Det første som slo meg, var at det var legen de siktet til. Men på spørsmålet mitt om hvem det var som hadde truet med å slutte, ville de ikke svare, sier Vamråk.

– Har lederstilen din vært så tøff at oppsigelsen kan forsvares med det?

Vamråks henviser NRK til sin advokat Kjetil Lundberg, for å få svar på dette spørsmålet.

– Hun stiller seg helt uforstående til at hun har gjort noe eller opptrådt på noen måte som skulle kvalifisere for en umiddelbar terminering av kontrakten. At det skulle ha noe med hennes lederstil å gjøre, kan hun ikke forstå, sier Lundberg.

Vamråk nektet å godta sluttavtalen Herøy la frem i møtet. Da tok Herøy i stedet saken med seg til kommunestyret, som seks dager senere altså forseglet rådmannens skjebne i et lukket møte.

Teknisk sjef ville slutte

NRK får opplyst at uttalelsen fra ordføreren om den «verdifulle kompetansen» han mente kommunen sto i fare for å miste, også kan ha vært myntet på teknisk sjef Øyvind Tolleshaug. Ordfører Stian Herøy vil ikke kommentere dette.

Tolleshaug har etter Vamråks avgang tatt over som midlertidig rådmann i kommunen. Han har jobbet i Fedje kommune i 33 år, og hadde i tiden før møtet som ble avholdt 2. mai, truet med å slutte.

– Jeg hadde til og med en annen jobb på hånden, som jeg kunne gå til, noe jeg også ga beskjed om. Men jeg kunne ikke svikte dem da de sa at de hadde tillit til meg til å ta over som midlertidig rådmann, sier Tolleshaug til NRK.

Han vil ikke kommentere årsaken til at han planla å slutte i jobben, men etter det NRK får opplyst, skal også Tolleshaug og Vamråk ha hatt sine uoverensstemmelser.

Fikk skryt – nå mangler hun resultater

Vamråks advokat sier imidlertid at de tror kommuneoverlege-saken står sentralt.

– Men så lenge kommunen ikke har gitt noen begrunnelse, vet vi jo ikke. Nå har vi har sendt et brev der vi ber om begrunnelsen, og vi har også takket ja til forhandlingsmøtet kommunen har invitert til, sier Kjetil Lundberg.

Vamråk er avsatt ved bruk av punkt 14 i arbeidsavtalen hennes, som handler om manglende resultatoppnåelse. Vamråk avviser at hun ikke har oppnådd resultater. I fjor høst uttalte sågar ordfører Stian Herøy følgende til Nordhordland:

«Jeg er fornøyd med rådmannen min, og hun gjør en god jobb for Fedje».

Punkt 13 i den samme avtalen sier dessuten at rådmannen skal gis anledning til å bedre situasjonen før arbeidsavtalen eventuelt termineres. Dette punktet mener Vamråks advokat kommunen har brutt.

I et brev til kommuneledelsen på Fedje fredag kveld, skrev Lundberg at den avsatte rådmannen «krever å få klarhet i hva som er den reelle begrunnelsen for termineringen av kontrakten».

Fedje

STILLE: Ingen på Fedje vil snakke åpent om årsaken til at Ingebjørg Vamråk brått fikk sparken som rådmann.

Foto: Siri Flatlandsmo / NRK

Ingen vil si noe

Blant de 15 kommunestyrepolitikerne på Fedje er det utbredt taushet rundt saken. Ingen av politikerne NRK har snakket med, vil uttale seg.

Kommunestyreveteranen Ottar Tangen (Frp) skal etter det NRK forstår ha uttrykt sympati med den avgåtte rådmannen. Det vil han imidlertid ikke gjøre offentlig. I stedet henviser han til Fedje Frp-leder Bjørn K. Solbakk.

– Jeg må bare si «ingen kommentar», sier Solbakk.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg ikke har noen kommentar.

I Ap henviser Stian Storemark til ordfører Stian Herøy (H).

– Det er det vi har blitt enige om i kommunestyret, at ordfører tar seg av korrespondansen med pressen, sier Storemark.

Fikk skryt for å håndtere «vanskelige personalsaker»

– Det er jo ordfører som er kommunen sitt ansikt utad, og det er naturlig at det er ordføreren som uttaler seg i slike saker, sier ordfører Stian Herøy, på spørsmål om hvorfor de har bestemt at det kun er han som skal si noe.

– Men det kan jo skape inntrykk av at dere har noe å skjule?

– Det kan jeg selvsagt ikke kommentere, sier Herøy.

Da ordføreren i september i fjor gjennomførte en såkalt «ledersamtale» med Vamråk, satte han i referatet opp en «skryteliste» over hvilke resultater rådmannen hadde oppnådd.

På listen sto et punkt om at Vamråk hadde «håndtert flere vanskelige personalsaker».

Nå vil ikke Herøy kommentere verken om kommuneoverlege og Høyre-leder Ernst Horgen hadde noen rolle i avsettelsen av Vamråk, eller om Fedje kommune vil imøtekomme eks-rådmannens krav om en begrunnelse.

Horgen: – Alt er feil

NRK har siden fredag ettermiddag og gjennom helgen forsøkt å komme i kontakt med kommuneoverlege Ernst Horgen. Mandag ettermiddag svarte Horgen på telefon.

NRK presenterte uttalelsene og opplysningene i denne saken for Horgen. Han avviste da både å ha en konflikt med Vamråk, og å ha noe med hennes avgang å gjøre.

– For det første kjenner jeg ikke til at jeg har noen konflikt med henne, og for det andre har jeg ikke hatt noe med dette å gjøre, sa Horgen.

Kommuneoverlegen oppga da å være opptatt i et møte. NRK sendte deretter skriftlig over påstandene om at Horgen skal ha:

  • Jobbet for å få Vamråk bort grunnet planene om endring i legestrukturen.
  • Oppført seg truende mot sykepleiere, gitt dem lite faglige råd, og ikke vist noe ønske om å endre seg da dette ble tatt opp.
  • Blitt «fryktelig irritert» når Vamråk ville diskutere lønnen hans.
  • Gitt tydelig uttrykk for at man ikke kunne stole på sykepleierne på sykehjemmet, og at han selv måtte foreta alle medisinske vurderinger.

Til dette skriver altså Horgen i en SMS at alt NRK skriver er «feil». Kommuneoverlegen har ikke svart på NRKs oppfordring om å utdype dette.

Ingebjørg Vamråk

VIL HA BEGRUNNELSE: Ingebjørg Vamråk mener Fedje kommune kan ha brutt loven da de sparket henne som rådmann. Nå har hun via advokat sendt krav om en begrunnelse for at hun måtte gå.

Foto: Ingelin Holen