Skal ha hørt kvinne rope om hjelp

En person har rapportert å ha hørt en kvinne rope om hjelp fra en hvit varebil utenfor Skuteviksbodene 24 i 17-tiden lørdag. Så langt er det ikke funnet spor etter bilen. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med folk som var i området i perioden mellom klokken 16 og 17 lørdag. Tips sendes digitalt via adressen tips.politiet.no/straffesak. Den aktuelle saken er merket "frihetsberøvelse Skuteviken"