Skal bygge firefelts motorvei mellom Bergen og Os

Veidekke skal bygge en ny firefelts motorvei for nær 2,3 milliarder kroner på E39 mellom Os og Bergen.

E39 Bergen-Os

NORGES STØRSTE: Kontrakten er ifølge Veidekke ASA Norges største og prisen blir 180.000 kroner per meter vei.

Foto: Foto og montasje: Knut Opeide og David Furstenberg

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Statens vegvesen å bygge den nye veiforbindelsen på E39 mellom Svegatjørn i Os kommune og Fanavegen i Bergen kommune.

Kontraktssummen er på nær 2,3 milliarder kroner ekskl. mva. Det tilsvarer om lag 180.000 kroner per meter vei.

Hovedvei mellom Bergen og Stavanger

Strekningen er hovedveien på vestlandskysten mellom Bergen og Stavanger.

Reisetiden på strekningen vil bli halvert og den dimensjoneres for en fartsgrense på 110 km/t.

Trygve Slåke

KJEMPEVIKTIG: – Dette er noe folk i området har ventet på i 50 år, så det er en kjempeviktig sak å få på plass, forklarer prosjektleder i Veidekke, Trygve Slåke.

Foto: Veidekke

– Dette er noe folk i området har ventet på i 50 år, så det er en kjempeviktig sak å få på plass, forklarer prosjektleder i Veidekke, Trygve Slåke.

Det er fungerende prosjektleder i Statens vegvesen, Mads Solberg Eriksen, enig i.

– Det er et spennende og etterlengtet prosjekt. En tidligere veidirektør startet faktisk planleggingen av denne veien i 1960, så det føles veldig godt at vi kommer i gang nå, sier han.

I 2014 passerte det i snitt 13.854 køyretøy i døgnet forbi Vallaheiane som ligger på strekningen langs E39.

Strekningen Veidekke skal bygge er cirka 12,7 kilometer lang. Oppdraget innebærer bygging av to toløpstunneler (Skogafjellstunnelen på 1,5 kilometer og Lyshorntunnelen på 9,2 kilometer) og to kilometer firefelts hovedvei i dagen.

Oppdraget omfatter også bygging av to planfrie kryss, en vanntunnel på 1,7 kilometer, bruer, portaler og støttemurer og et omfattende vann- og avløpsanlegg.

E39 Bergen-Os

NY MOTORVEI: Den nye firefelts motorveien skal gå mellom Bergen og Os, og gjør E39 både kortere og raskere. Den nye veien er markert med svart strek på kartet.

Foto: Statens vegvesen

Ferdig i 2020

Byggearbeidene starter opp i oktober 2015 og skal være avsluttet i august 2020.

Veidekke kommer til å ha mellom 250 og 300 mann i arbeid i denne perioden.

– Vi er svært godt fornøyd med tilliten Statens vegvesen har vist oss, og at det var vi som vant konkurransen om dette oppdraget. Sammen skal vi gjennomføre prosjektet på best mulig måte, med et sterkt fokus på HMS, ytre miljø og kvalitet, sier Slåke.

Veidekke fikk den 19. juni tildelingsbrevet fra Statens vegvesen for kontrakten. Klagefristen for tildeling av oppdraget har nå gått ut uten at det er kommet inn klager. På grunn av ferieavvikling hos partene skrives ikke kontrakten under før i uke 34.

Laster kart, vennligst vent...