Hopp til innhold

Sjømatnæringa i Vestland leverte for 20 milliardar

Sjømatindustrien i vestland fylke står for 20 milliardar kroner i verdiskaping og ringverknader, syner ferske tal frå Nofima måndag.

Med det er vestland nest størst på sjømat i landet, bak Nordland fylke.

Følgande kommunar størst på verdiskaping og ringverknader: Bergen (2,7 milliardar), Austevoll (2,4 milliardar), Kinn (1,7 milliardar), Øygarden (1,6 milliardar), Kvinnherad (1,2 milliardar) og Bjørnafjorden (1,1 milliardar).

– Sjømatnæringas betydning for økonomien i Vestland er betydeleg. Bryt vi tala ned på kommunar er næringa særs viktig i nokre av kommunane, seier forskar Audun Iversen i ei pressemelding.

Nofima er eit nasjonalt forskingsinstitutt med 400 tilsette, og er mellom anna eigd av Nærings- og fiskeridepartementet.