Hopp til innhold

Sjefen i Sjøforsvaret: – Vaktsjefen gjorde så godt han kunne, men kom til kort

Sjefen i Sjøforsvaret mener at det ikke hjelper sjøsikkerheten om én person blir straffet etter «Helge Ingstad»-ulykken.

Sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen

SJEF: Rune Andersen ble sjef i Sjøforsvaret i 2020. Da ulykken skjedde var han sjef i Marinen.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Vaktsjefen har gjort feil, men mitt spørsmål er hvorfor det kunne skje. De svarene finner jeg ikke på individnivå, men på systemnivå.

Det sa sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen, da han vitnet i rettssaken etter «Helge Ingstad»-ulykken mandag.

Vaktsjefen på fregatten sitter alene tiltalt for å ha forårsaket ulykken.

Aktor mener at han var uaktsom, og at det var årsaken til at «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip, 8. november 2018.

Forsvarerne til vaktsjefen mener at mye av ulykken skjedde på grunn av systemfeil.

KNM Helge Ingstad under vann

SKYLD: Kan én person straffes for «Helge Ingstad»-ulykken? Det er spørsmålet Hordaland tingrett skal behandle. Rettssaken gikk i dag inn i sin femte uke.

Foto: Kystverket, Kystvakten/Forsvaret

– Kontraproduktivt hvis én får skylden

Andersen ble sjef for Sjøforsvaret i 2020. Da ulykken skjedde var han sjef for Marinen. Han mener at ulykken kunne vært unngått.

– Denne ulykken skulle ikke ha skjedd, kunne vært unngått, og har preget oss mye. Den peker ikke bare på konkrete ting, men også kulturen rundt sjøsikkerhet i Sjøforsvaret, sa Andersen.

Overfor NRK vedgår Andersen at sikkerhetskulturen i Sjøforsvaret var for dårlig.

– Det rimer veldig dårlig at én person sitter tiltalt. Jeg er bekymret for at det kan virke kontraproduktivt dersom ettermælet av denne ulykken blir at én person får skylden. Det er mange ting å ta tak i ved en storulykke, sa han i retten.

KNM HELGE INGSTAD

ØDELAGT: Fregatten «Helge Ingstad» var en av det norske sjøforsvarets store stoltheter. Skipet måtte skrotes etter ulykken.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Vaktsjefen gjorde så godt han kunne

Sjøforsvarssjefen føyer seg inn i rekken av militærfolk som støtter vaktsjefen. Tidligere har både skipssjefen på «Helge Ingstad», flere i mannskapet om bord og fagforeningen snakket i samme baner.

I retten har aktor Benedikte Høgseth sagt helt fra starten at vaktsjefen handlet i strid med godt sjømannskap.

– Hans unnlatelse var ikke et resultat av systemsvikt, men individuelle beslutninger. Han var uaktsom, sa hun første dagen.

Dette poenget tok Høgseth opp igjen i dag. Hun spurte sjøforsvarssjefen om han mener at uaktsomhet aldri skal straffes.

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg kan se for meg situasjoner hvor noen har åpenbart handlet uaktsomt, og i strid med våre instrukser og sedvaner. Men det er ikke slik jeg opplever denne saken, svarte han.

– At det er en prinsipiell annen situasjon her? spurte aktor Høgseth.

– Ja. Min forståelse er at vaktsjefen gjorde så godt han kunne, men kom til kort. Jeg opplever at momentene avdekket etter ulykken treffer oss som system sterkere, sa han.

Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta i Hordaland tingrett

AKTOR: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta er aktorene i saken.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Les også: Losen på «Sola TS» om fregattulykken: – Her må det være noen med for liten erfaring

Sola TS
Sola TS

Vurderer åpenhetslinjen

Han mener at Sjøforsvaret har prioritert å være åpne rundt ulykken fra dag én. Han fortalte hvordan de la til rette for etterforskning fra både politiet og havarikommisjonen, slik at de kunne lære av hendelsen.

Målet var å forebygge ulykker til sjøs.

Sjøforsvarssjefen mener at det er urettferdig at etterforskningen kan ende med at én enkeltperson alene blir stilt til ansvar for ulykken.

– En dom hvor ett individ blir dømt vil ikke være hjelpsomt for sjøsikkerheten. Når rettssaken er over, må vi spørre oss om vi i fremtiden kan være så åpne og selvransakende dersom det ender med straff, sa han.

På direkte spørsmål fra NRK om de vil være mindre åpne ved en fremtidig hendelse, svarte Andersen:

– Vi skal sørge for å være åpne også ved eventuelle andre hendelser. Men det er et samfunnsperspektiv som handler om hvordan samfunnet skal undersøke og forebygge fremtidige ulykker. Der mener jeg at undersøkelsene som vi og havarikommisjonen har gjort er det viktige, sier han.

Les også: Derfor visste ikke trafikksentralen at KNM «Helge Ingstad» nærmet seg tankskipet

Fedje sjøtrafikksentral
Fedje sjøtrafikksentral