SJÅFØRENE FRYKTER OVERVÅKNING:

Skyss får kritikk av Arbeidstilsynet fordi det nye billett- og sanntidssystemet i bussene ikke er drøftet med bussjåførene, skriver BT. Sjåførene mener systemet gir arbeidsgiveren muligheten til å overvåke dem. – Selv om innføringen av de nye systemene ikke er ment som kontrolltiltak mot sjåførene, får det likevel en slik effekt, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

Buss og bybane i Bergen
Foto: Atle Markeng / NRK