Sjå Vestlandsrevyen kl. 18.50

Siste sending før jul. Neste Vestlandsrevy kjem torsdag 3. juledag kl. 18.50.

Programleiar: Øyvor Bakke