Sjå Vestlandsrevyen kl 20.55

Programleiar: Marte Rommetveit