Sjå Vestlandsrevyen kl 18:50

Programleiar: Marte Rommetveit