Sjå Vestlandsrevyen direkte

Programleiar Halvor Folgerø serverer deg dei viktigaste nyheitene frå Hordaland og Sogn og Fjordane.