Sjå Vestlandsrevyen direkte

15.mars, med programleiar Jan Børge Leirvik.