Sjå Vestlandsrevyen direkte

Programleder er Halvor Folgerø.