Sjå Vestlandsrevyen direkte

Programleder er Jan Børge Leirvik.