Sjå Vestlandsrevyen direkte

Programleder: Mariann Reikerås