Sjå Vestlandsrevyen 18.50 her

Programleder: Martre Rommetveit