Sjå Vestlandsrevyen

Direkte frå klokka 18.45, med programleiar Jan Børge Leirvik.