Sjå direkte:

Sjå kvalifiseringen til Kongelaget direkte.

Kvalifisering til Kongelaget.