Hopp til innhold

Sjå direkte

Klokka 10.00 legg Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket fram det faglege grunnlaget for Nasjonal transportplan.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar mandag 29. februar "Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018 - 2029", fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS.