Situasjonen i Lærdalstunnelen er avklart

Det er ingen brann i tunnelen. Naudetatane er på staden. Det blei meldt om røykutvikling i ein trailer kring 6-7 kilometer inne i tunnelen, frå Lærdalssida. Traileren er lasta med personbilar. Tunnelen er stengt. Politiet opplyser at skadeomfanget er ukjent.

Lærdalstunnelen er stengt.
Foto: Jan Christian Jerving