Hopp til innhold

Silje er hyret inn for å ta unna koronakøen i tingretten

BERGEN TINGRETT (NRK): Koronapandemien har ført til et stort etterslep av straffesaker over hele landet. Silje Thuen Høgheim ble hentet tilbake av sin gamle arbeidsgiver i politiet for å jobbe i tingretten i fire måneder.

Silje Thuen Høgheim

VIKARIERER: Silje Thuen Høgheim aktorerer nå i hovedforhandlinger som skulle blitt avholdt i vår.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Da landet stengte ned i mars, ble tusenvis av planlagte straffesaker utsatt i norske domstoler.

Mange av sakene hadde allerede ligget lenge da koronasituasjonen førte til en ytterligere opphopning i perioden mellom mars og juni.

Fremdeles sliter mange av domstolene med å ta unna det store etterslepet.

Ble «headhuntet»

I Vest politidistrikt valgte ledelsen å kontakte en tidligere ansatt. Hun har nå fått permisjon for å jobbe som vikarierende aktor i Bergen tingrett fram til februar.

– Jeg tenkte at det var veldig positivt, og at jeg hadde lyst til å hjelpe med å ta unna saker, sier Silje Thuen Høgheim.

Da forespørselen fra politiet kom, måtte hun søke om permisjon fra sin nåværende advokatjobb i Tryg Forsikring. Heldigvis var ikke arbeidsgiveren vond å be.

– At jeg fikk innvilget permisjon viser en forståelse for den samfunnskritiske funksjonen som påtalemyndigheten har, sier Høgheim.

Silje Thuen Høgheim

TILBAKE SOM AKTOR: Advokat Silje Thuen Høgheim har gjort comeback som aktor i retten etter to år.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Over 3000 saker på vent

Tall fra Domstoladministrasjonen viser at det i utgangen av oktober var 3920 ordinære straffesaker i Norge som ikke var behandlet. Vanligvis ligger dette tallet på ca. 500 færre saker.

Samtidig avviklet domstolene hele 3978 saker i perioden 1. august til 31. oktober.

Det høye tallet skyldes både færre innkomne saker og at det i høst er ansatt mange dommere i midlertidige stillinger.

Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt sier det å få unna flere straffesaker er høyt prioritert.

– Når sakene er berammet og skal opp i retten, er de ofte blitt ganske gamle. Jo flere saker vi kan få unnagjort i pandemisituasjonen, jo bedre, sier Fløystad.

Gunnar Fløystad

GULL VERDT: Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt er godt fornøyd med å ha fått en vikarierende aktor på plass for å ta unne etterslepet av straffesaker.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Får tilført mer penger

Både Bergen tingrett og Vest politidistrikt har fått tilført ekstra koronamidler fra staten for å kunne gjennomføre flere rettsavhandlinger.

Ifølge sorenskriver Arne Henriksen ble det i i høst ansatt tre dommere i Bergen tingrett som kun jobber med ordinære straffesaker.

I mars og april økte antall gjenstående saker raskt og passerte over 4000, ifølge Domstoladministrasjonen. De ekstra bevilgningene har gjort at man likevel er kommet godt i gang med å ta unna etterslepet.

Bergen tingrett har for eksempel klart å avvikle til sammen 60 flere straffesaker i september og oktober sammenlignet med i fjor.

I Vest politidistrikt skal det ansettes to nye politijurister for å komme á jour med saksmengden.

– Uheldig å utsette

Silje Thuen Høgheim skal vikariere i tingretten fram til februar neste år.

Advokaten er tydelig på at det å utsette straffesaker har flere uheldige konsekvenser.

– Det kan være en stor belastning både for de fornærmede og de tiltalte som venter på å få sin sak avgjort. Jeg er glad for å kunne hjelpe til med det, sier Høgheim.