Sier nei til å evaluere Lar-ordningen nå

Staten gir eks-narkomane medikamenter, men ikke god nok oppfølging, mener Sp og KrF. De vil ha en bred og uavhengig evaluering av hele Lar-ordningen. Unødvendig, mener helseministeren.

Kjersti Toppe og Bent Høie

VENTER PÅ NYE RETNINGSLINJER: Kjersti Toppe (Sp) mener det trengs en full gjennomgang av Lar-ordningen i Norge. Helseminister Bent Høie (H) vil vente på Helsedirektoratets nye retningslinjer.

Foto: Hallgeir Vågenes (VG) / Erlend Aas (Scanpix)

Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (Lar) får nok av medikamenter som metadon og Subutex, men for dårlig rehabiliteringstilbud, mener Senterpartiet.

Manglende oppfølging av de eks-narkomane i ordningen, økende overdosetall, samt store lekkasjer av Lar-medisiner til det svarte markedet, gjør at de vil ha en uavhengig evaluering av hvordan Lar-ordningen fungerer.

Vi vet det forekommer at Lar-pasienter som får med seg medikamenter hjem, i noen tilfeller selger dette videre.

Helseminister Bent Høie (H)

– Vi får tilbakemeldinger om manglende hjelp til å forsøke alternativ behandling, og til det å bli rusfri. Dette burde vi gjøre noe med, sier Kjersti Toppe (Sp).

Årsak til flere overdosedødsfall

Som nestleder i helse- og omsorgskomiteen fremmet hun i møtet før helgen forslag om en full gjennomgang av Lar-ordningen. Det fikk kun støtte fra KrF.

Regjeringspartiene og Venstre mener det er naturlig å vente med å vurdere rehabiliteringstiltakene til helseminister Bent Høie (H) senere i år kommer med den varslede opptrappingsplanen for rusfeltet.

I sin uttale til komiteen medgir helseministeren at Lar-medikamenter har vært medvirkende eller direkte årsak til stadig flere overdosedødsfall de siste årene.

– Dette er dels rusavhengige som er i Lar og dels rusavhengige som har fått tilgang på Lar-medikamenter på avveie. Vi vet det forekommer at Lar-pasienter som får med seg medikamenter hjem, i noen tilfeller selger dette videre, skriver Høie.

LES OGSÅ: En av fire kjøper Lar-medisiner ulovlig

Kommer med nye retningslinjer

Selv om Høie viser til internasjonal forskning som sier at Lar er den behandlingen for opiatavhengige som redder flest liv, er han enig med Sp i at ordningen kan forbedres.

– Derfor skal Helsedirektoratet i 2015 starte arbeidet med å revidere retningslinjene for Lar, der også utleveringstematikken vil bli inkludert, skriver helseministeren.

Brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, kommunene og forskere blir bedt om å komme med innspill til arbeidet med de nye retningslinjene.

Høie lover at Lar blir et viktig tema i opptrappingsplanen for rusfeltet, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for å gjennomgå Lar utover arbeidet som skal startes i Helsedirektoratet.

Forslaget til Sp skal debatteres i Stortinget 17. februar, men etter behandlingen i komiteen og uttalelsen til Høie er ingen ting som tyder på at det får flertall.

LES OGSÅ: Ruser seg illegalt på statens medisiner | – Det vi ser er en virkelig helseskandale