Sier nei til 700 miljøvennlige boliger – av miljøhensyn

I syv år har de jobbet for å bygge boliger som skal skape sin egen energi. Frykt for flystøy og mye bilbruk gjør at fylkesmannen nå sier endelig nei.

Zero village Ådland Ytrebygda

BUSS: Arkitektene i Snøhetta har tegnet inn en buss i denne skissen av «Zero Village», uten at det ser ut til å ha blidgjort fylkesmannen. Han sier nei til prosjektet grunnet flystøy og dårlig kollektivtilknytning.

Foto: Snøhetta (illustrasjon)

Byutviklingsbyråd i Bergen, Anna Elisa Tryti (Ap), var tirsdag ettermiddag i meklingsmøte med fylkesmannen.

Tema for meklingen var en kommunedelplan i bydelen Ytrebygda, der Bergen kommune vil ha tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser.

– Det ut til at vi kan få det meste av planen egengodkjent i bystyret. Det vil si at grunneierne og utbyggerne som lenge har levd i usikkerhet, nå kan få en avklaring, sier Tryti til NRK etter møtet.

Men det gjelder ikke alle utbyggerne. Fylkesmannen sier nemlig fortsatt nei til det mest omtalte prosjektet i området – det såkalte «Zero Village» på Ådland, med 700 boliger som skal produsere sin egen energi – og det paradoksalt nok av miljøhensyn.

Zero village Ådland Ytrebygda bybanen

LANGT TIL BYBANEN: Kartet viser de eksisterende og planlagte bybanestoppene i Bergen. Utbyggerne på Ådland planlegger busstilknytning til stoppet Birkelandsskiftet, men fylkesmannen mener kollektivdekningen ikke er god nok.

Foto: Bybo

Frykter støy og bilbruk

Selskapet Bybo har jobbet med klimalandsbyen siden 2010. I dag feilet byrådens siste forsøk på å få statens mann i Hordaland med på planene.

Fylkesmannen mener flystøy fra Flesland og manglende nærhet til miljøvennlig kollektivtransport som Bybanen, noe som stimulerer til bilbruk, tilsier at landsbyen med småhus og leiligheter ikke bør bygges.

Anna Elisa Tryti

Anna Elisa Tryti

Foto: Lars Christian Wallace / NRK

Tryti er skuffet.

– Utbyggingen på Ådland ble godkjent under visse forutsetninger da innsigelse til kommuneplanen ble behandlet i departementet i 2013, og vi mener at disse betingelsene nå er oppfylt.

Sintef og NTNU involvert

Hun viser til at utbyggerne mener å komme under 52 desibel støy, at det går 45 bussavganger hver vei i dag, og at det i tillegg er planer om skyttelbuss til Bybanen.

I hele kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland er det planlagt ca. 3300 nye arbeidsplasser og 3000 boliger. Når 700 fjernes, og byråden regner 2,5 personer per enhet, betyr det at beboertallet kuttes fra 7500 til 5400.

– Vi er opptatte av balansen mellom boliger og arbeidsplasser i området og bydelen. Dessuten er nullutslippsprosjektet et spennende pilotprosjekt, der også Sintef og NTNU er involvert, sier Tryti.

Zero village Ådland Ytrebygda

VISJONEN: Boligene i «Zero Village» skal produsere sin egen energi.

Foto: Snøhetta (illustrasjon)

Strengere kollektivkrav

Hun medgir at prosjektet kanskje ikke ligger på «helt riktig sted», men fastholder at støytiltakene og kollektivdekningen er god nok.

Kommunen har nylig støtt på lignende problemer i Arna, der et boligprosjekt med 3400 enheter kan bli stoppet fordi det ligger langt unna togstasjonen.

Byråden påpeker at både statlige og kommunale krav til kollektivtilknytning blir stadig strengere, men medgir at det oppleves spesielt at et nullutslippsprosjekt kan bli stanset delvis av miljøhensyn.

– Ja, det er klart at det er et paradoks, sier Tryti.

Utbyggeren beholder troen

Administrerende direktør Kjetil Helland i Bybo var ikke kjent med resultatet av meklingsmøtet før NRK tok kontakt tirsdag ettermiddag.

– Min umiddelbare kommentar er at vi nå må gå gjennom dette og se på argumentasjonen, så får vi ta det derfra, sier Helland.

Han sier han fortsatt har tro på godkjenning i departementet. Helland peker på at saken er behandlet der tidligere, at planen imøtekommer flystøykravene og at fylkeskommunen ikke har protestert på kollektivtilknytningen.

Saken går nå altså til Kommunal- og regionaldepartementet for endelig avgjørelse. Fylkesmannen vil ikke kommentere saken før beslutningen der er tatt.