Sherpaer til Luster

Fjellbonde i Sogn hentar fjellførarar frå Nepal til garden sin i sommar.

Mount Everest

Sherpaer frå fjellområda i Himalaya skal no arbeide på ein fjellgard i Luster.

Foto: JOHN NOVIS / AFP

Om alt går etter planen kjem sju sherpaer til Luster til sommaren, for å arbeide der. Det er fjellbonden Geir Vetti, som hentar arbeidsfolka frå Nepal til garden sin i Skjolden i Luster.

Det er ikkje første gongen Vetti nyttar arbeidskraft frå Nepal på fjellgarden Skåri.

I 2007 vart det laga eit program om Vetti på Skåri i programserien "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu": Sjå programmet her .

Uvanleg sterke

Vetti seier at sherpaene er veldig sterke. Dei er kjende for å kunne bere tungt, og gå langt i eit tempo som dei fleste ikkje er i nærleiken av å kunne klare.

- Eg har prøvd litt av kvart av europeisk arbeidskraft, og det er i alle fall ingen som toler tungt fysisk arbeid betre enn sherpaene, seier Vetti.

Gardsarbeid og vegbygging

Sherpaene skal gjere vanleg gardsarbeid. I tillegg skal dei drive med vegbygging, steinmuring og vedlikehald i Nærøyfjorden, og på veg opp til Skålatårnet.

Fjellbonden ventar framleis på ei endeleg avklaring frå UDI. Om alt går i boks kjem fem sherpaer til Skjolden i mai, og to til ein månad seinare.