Hopp til innhold

Servalen Niño kan bli avlivet – dyrevernsorganisasjon vil omplassere

Miljødirektoratet har avvist et forslag om å omplassere servalen til Sør-Afrika. Dyrevernsorganisasjonen Noah reagerer.

Servalen Niño

NYE BEKREFTELSER: Det kan gå mot avliving for servalen Niño.

Foto: Benjamin Søgnen Olsen / Os og Fusaposten

Endring: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Miljødirektoratet hadde fattet vedtak om at servalen skal avlives. Dette kom fram i en NTB-artikkel hvor dyrevernsorganisasjonen Noah henviste til et brev fra Miljødirektoratet. Direktoratet sier imidlertid at de ikke har fattet noe vedtak om avlivning, men har avvist et forslag om omplassering av servalen.

Avliving ble tidlig samtaleemne etter at servalen Niño ble observert i Os utenfor Bergen i slutten av juni.

Nå reagerer dyrevernsorganisasjonen Noah på at Miljødirektoratet ikke godtar et forslag om å omplassere dyret.

Etter å ha sikret en plass for servalen på et redningssenter i Sør-Afrika, sendte Noah en søknad til Miljødirektoratet, skriver organisasjonen til NTB.

Etter to måneder skal de ha fått svar fra Miljødirektoratet om at omplassering ikke kan la seg gjøre.

– Miljødirektoratet har ikke besluttet avliving av dyret, men per dags dato ser vi dessverre ingen gode løsninger for å ta vare på servalen, skriver seksjonsleder Janne Bonhorst i Miljødirektoratet i en e-post til NRK.

Noah har valgt å klage på avslaget. Ifølge organisasjonen skriver Miljødirektoratet at de kun kan vurdere omplassering når det gjelder truede arter.

– Det finnes steder som spesialiserer seg på ivaretakelse av dyr som Niño, og Noah har nå et konkret samarbeid med et av disse, skriver Siri Martinsen, leder for dyrevernsorganisasjonen Noah, i en e-post til NTB.

Hun kritiserer Miljødirektoratet for å avvise en praktisk, kostnadsfri og god løsning, og uttrykker til NTB at hun håper at de snur i saken.

Leiar i dyrevernorganisasjonen Noah, Siri Martinsen.

Siri Martinsen, leder i Noah, mener servalen bør omplasseres til en organisasjon i Sør-Afrika.

Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Uenighet om lovverk

– Servalen er ulovlig importert og holdt, og Noah mener det er viktig at man gir dyr som er ofre for dyrehandel en reell sjanse, skriver Noah til NTB.

Ifølge § 29 i CITES-forskriften, skal det vurderes omplassering eller retur til utførselsstaten av dyr som inngår i liste A. Liste A omfatter arter som er utrydningstruet. Serval inngår ikke i den listen.

Det er denne forskriften Miljødirektoratet forholder seg til.

– Det vil være et brudd på CITES-konvensjonen å gi tillatelse til utførsel til Sør-Afrika for dette eksemplaret, og vi kan derfor ikke gi slik tillatelse, skriver Bonhorst i Miljødirektoratet.

Noah mener at Miljødirektoratet burde kunne omplassere servalen til tross for forskriften.

– Selv om norsk forskrift pålegger direktoratet å vurdere omplassering kun for truede arter, betyr det ikke at de ikke også kan gjøre dette for andre arter, skriver de til NTB.

Stort kattedyr av typen serval

Serval er ikke utrydningstruet, men Noah mener likevel at Niño burde omplasseres.

Foto: Steffen Ljosheim

Siktet og erkjent straffskyld

To uker etter observasjonen, ble eieren av servalen siktet for å ha brutt viltloven og naturmangfoldloven.

Det er fordi serval, som er afrikansk kattedyr, er ulovlig å føre inn til Norge, og å ha som husdyr.

– Servalen er et flott dyr, men det hører hjemme i naturen. Ville dyr trives ikke, og skal ikke holdes som kjæledyr, skriver Bonhorst.

Eieren, som er en ung kvinne, fikk servalen ulovlig importert fra utlandet i desember 2021. Da betalte hun 70.000 kroner for den.

I et avhør med politiet har hun erkjent straffskyld, men opplyste da til politiet at hun ville holde seg i skjul til servalen ikke lenger er i fare.