SENTRUMSPARTIA SAMARBEIDER:

KrF, Venstre og Byluftslisten i Bergen er samde om eit tettare samarbeid med kvarandre. – Dette sikrar eit sterkt, grønt sentrum i bystyret, sa Julie Andersland (V). Samarbeidspartia vil også kunne støtte byrådet, som er i mindretal etter at KrF trakk seg ut i juni. Dei skal saman forhandle med byrådet om neste års bybudsjett, istaden for kvar for seg.

Julie Andersland - V
Foto: Rolf Hordnes