Seks nye barnehager tas ut i streik: – Uansvarlig av fagforeningene

1500 barn rammes fra mandag. – Helt uansvarlig, sier arbeidsgiverforeningen. – Dere bidrar ikke til ro i Akasia, svarer fagforeningene.

Bjerknesparken barnehage

BJERKNES: Bjerknesparken barnehage er en av barnehagene som stenges.

Foto: Christian Lura / NRK

Totalt er da alle de 20 Akasia-barnehagene på Vestlandet berørte av streiken. Streiken har i dag vart i 20 dager.

Følgende barnehager tas ut i streik fra mandag:

  • Valen barnehage
  • Bjerknesparken barnehage
  • Domkirken barnehage
  • Laksevåg kirkes barnehage
  • Landås menighetsbarnehage
  • Ramstad barnehage

Fagforbundet trapper opp med 36 ansatte i dag, og skriver i en e-post at de andre organisasjonene også følger opp. Totalt 359 arbeidstakere er tatt ut i streik fra alle forbund.

Akasia har 20 barnehager, 18 i Bergen, en på Valen i Kvinnherad og en på Sola i Rogaland. Det er uklart om alle blir stengt.

Spekter: – Helt uansvarlig

Arbeidsgiverforeningen Spekter inviterte fagforeningene tilbake til forhandlingsbordet etter at det ikke har vært kontakt mellom partene side 5. mai. De kom med flere forslag til hvordan de kunne få slutt på konflikten.

At fagforeningene nå trapper opp streiken setter sinnene i kok hos Spekter.

– Jeg synes det er helt uansvarlig av fagforeningene å trappe opp en streik, når de i stedet kunne brukt tiden på å møte oss i forhandlinger, sier Anne Kari Bratten, adiministrerende direktør i Spekter.

– Vi sitter her på tredje døgnet og venter på svar på et skriftlig tilbud de fikk om å gjenoppta forhandligene. I stedet for å ramme enda flere barn og foreldre, burde de satt seg ned igjen ved forhandlingsbordet, sier Bratten.

– Forslaget bidra neppe til ro i Akasia

De fire fagforeningene som er i streik stiller seg undrende til Spekters forslag til et forhandlingsmøte.

I et felles brev til Spekter onsdag 24. mai skriver de at beskrivelsen av en kompromissløsning i form av egen pensjonskasseløsning blir mer komplisert for både ansatte og arbeidsgiver. Løsningen blir regnskapsmessig utfordrende, og trolig dyrere enn kravet i meklingen.

De skriver at forslaget neppe vil bidra til ro i Akasia.

Flere barn har sluttet

Flere av barna har sluttet i barnehagene under perioden streiken har vart. Ifølge barnehagesjef i Akasia, Edle Damm, gjelder dette seks barn.

– Vi vet ikke om det er på grunn av streiken eller noe annet. Hvis det er på grunn av streiken, så er det veldig trist at den får de konsekvensene, sier Damm.