Seier ja til Nynorskhuset

Styret i Amedia-eigde Firda har i dag sagt ja til at avisa flyttar inn i Nynorskhuset som skal reisast i Førde. Frå før har NRK Vestland og Teater Vestland sagt ja. Dermed er alle dei tre hovudaktørane formelt med inn det nye medie- og kulturhuset.