Seier ja til å kjøpe Vågedalen

Bystyret gir grønt lys for at byrådet kan kjøpe bustadområdet i Vågedalen på Laksevåg for å hindre fleire utleigebustader i ein allereie belasta bydel. Kommunen vil nytta seg av den lovfesta forkjøpsretten, og bruke 50 millionar kroner på dei ni eigedomane. Høgre og Frp vil ha lovlegheitskontroll på vedtaket om å bruke forkjøpsretten.

Vågedalen, Laksevåg
Foto: Mariann Gjerde / NRK