Se Vestlandsrevyen kl. 19.30

Programleder er Mariann Reikerås.