SE VESTLANDSREVYEN KL. 18.45:

Programleder: Siri Kleiven Strøm.

Se Vestlandsrevyen 19. november direkte her.