Se Vestlandsrevyen fra torsdag

Programleder: Mariann Reikerås