Se Vestlandsrevyen fra onsdag

Programleder: Mariann Reikerås