Se Vestlandsrevyen fra onsdag

Programleder: Marte Rommetveit