Se Vestlandsrevyen direkte

Programleder: Jan Børge Leirvik