Se Vestlandsrevyen 20.55 her

Programleder: Jan Børge Leirvik