Her får Bergensbanen en ny tunnel: – En stor jernbanehistorisk begivenhet

FLØEN (NRK): Etter 20 måneders boring gjennom syv kilometer steinhardt fjell slo tunnelboremaskinen «Ulrikke» endelig gjennom i Fløen i Bergen.

Endelig gjennomslag for Ulrikstunnelen mellom Arna og Fløen

GJENNOMBRUDD: «Ulrikke», som Bane Nor har kalt den, gjennomfører sin siste arbeidsøkt, og kommer ut av hullet i Fløen i Bergen. Med det får den eksisterende Ulrikstunnelen en nabo som dobler trafikkapasiteten.

Den nye Ulrikstunnelen mellom Arna og sentrum av Bergen er den første norske jernbanetunnelen som er drevet med tunnelboremaskin (TBM).

Etter å ha startet i Arna i desember 2015, kom tunnelboremaskinen «Ulrikke» like før klokken 13 tirsdag ut av fjellet i Fløen.

Da hadde den brukt over to timer på den siste meteren.

– Dette er en stor milepæl for prosjektet, og det er også en stor jernbanehistorisk begivenhet for Norge, sier Hans-Egil Larsen, Bane Nors prosjektsjef for Arna-Bergen.

Ketil Solvik-Olsen

– VIKTIG BÅDE LOKALT OG NASJONALT: Samferdselminister Ketil Solvik-Olsen sier den nye tunnelen gjennom Ulriken vil bety mye for trafikken på Bergensbanen.

Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

– En stor dag

Til stede ved tunnelutslaget ved Fløen i Bergen var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre prominente gjester.

– Dette er en stor dag for togtilbudet både lokalt og mellom Bergen og Oslo, sa Solvik-Olsen i sin tale.

– Nå kobler vi opp strekningen mellom Bergen og Arna med dobbeltspor. Med Ringeriksbanen og nytt spor til Voss på plass vil reisetiden til Oslo bli redusert med flere timer.

Tunnelboremaskin

DIGERT: Borhodet har en diameter på 9,33 meter, og veier 223 tonn.

Foto: Åge Algerøy / NRK

Byråd for byutvikling i Bergen: Anna Elisa Tryti sa i sin tale at det i dag skrives jernbanehistorie:

Regionalt er dette første skritt for en modernisering av Vossebanen. Dette er en kombinasjon av god samferdselspolitikk og god klimapolitikk.

Tryti mener tunnelen sammen med en ny bane til Voss åpner for nye attraktive boligområder østover fra Bergen.

Ulemper for trafikk og naboer

TBM-en er brukt på 6,7 kilometer av strekningen, og har som fordel at man slipper de verste rystelsene gjennom hele byggeperioden.

Hans-Egil Larsen

PROSJEKTSJEF: – Nå er vi ferdige med støvutfordringene. Noe støy vil det nok bli i begge ender av prosjektet videre, men dette er absolutt en milepæl også for naboene som har blitt berørt, sier Hans-Egil Larsen.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Samtidig har naboer i månedsvis, først i Arna, så i Fløen, levd med en jevn dur fra fjellet, og har også hatt problemer med støv.

I tillegg har beboere i Arna fått merkbart økt tungtrafikk i nærområdet som følge av steintransporten.

– Vi har ikke fått mange klager, men dem vi har fått, har vi tatt alvorlig. Jeg synes egentlig folk har tatt dette veldig fint, når man tenker på den lange tidsperioden det har vart, sier prosjektsjef Larsen.

Den nye tunnelen skal supplere den eksisterende Ulrikstunnelen på Bergensbanen, og slik doble kapasiteten. Fordi Bergensbanen ikke kunne stenges i årevis, har man måttet tilpasse tunnelarbeidet til person- og godstrafikk, noe som blant annet har ført til uregelmessige avganger på lokaltogene.

– Hensynet til trafikken har vært spesielt krevende, sier Larsen.

Tunnelboremaskin Arna-Bergen

SE VIDEO: Slik fungerer tunnelboremaskinen.

1,8 meter fjell i timen

Siden oppstarten for snart to år siden har boremaskinen vært i drift i 3850 timer (se fakta nederst) og boret seg gjennom i gjennomsnitt 1,8 meter fjell i timen.

Tross harde bergarter, og en rekke hensyn å ta til naboer, trafikk og eksisterende infrastruktur underveis, blir tunnelen ferdig på tilmålt tid.

– Vi har boret i noe av det hardeste fjellet som noen gang er boret i, og fått sett hva maskinene klarer. Det er også gjort mange studentoppgaver på prosjektet, og vi har hentet inn målinger på flere områder, så vi har samlet inn et godt teknisk og økonomisk grunnlag til eventuelle fremtidige TBM-prosjekter, sier Hans-Egil Larsen.

Men først skal gjennomslaget feires.

– Jeg avbryter den siste ferieuken min. Dette kan jeg ikke gå glipp av, etter å ha jobbet med dette i fem år. Etter gjennomslaget er det tirsdag kveld klart for sammenkomst med entreprenøren og byggherren. Dette blir den siste store markeringen før vi er ferdige med hele prosjektet, sier Larsen.

Arbeidslaget bak Ulrikstunnelen foan "Ulrikke"

ARBEIDSLAGET BAK URIKSTUNNELEN: Her foran "Ulrikke" etter at maskinen har brutt gjennom i Fløen i Bergen.

Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK
Etter 20 måneders gravejobb gjennom Ulriken, kommer den gigantiske boremaskinen «Ulrikke» gjennom til Fløen på Bergen-siden av ny tunnel for Bergensbanen.

SE VIDEO: Se slutten av gjennomslaget for ny tunnel gjennom Ulriken Fjellveggen på bergenssiden av Ulriken raser sammen i det tunnelboremaskinen «Ulrikke» får gjennomslag.