Hopp til innhold

Se forelesning direkte

NRK Hordaland følger opp suksessen «200 år på 200 minutter» med forelesning om globale spørsmål.

Samtale mellom UiB. professorene Lars Fr. H. Svendsen og Ole Frithjof Norheim om rettferdighet og global helse. Sendingen starter kl. 14.00.

De fattigste 20 prosent av befolkingen i lavinntektsland bærer 80 prosent av sykdommene i verden. Hva kan Norge gjøre for å bedre den globale helsetilstanden?

Dette er tema når filosofiprofessor Lars Fr. H. Svendsen (UiB) samtaler med Ole Frithjof Norheim (professor ved Senter for internasjonal helse og Institutt for samfunnsmedisinske fag ved UiB) om rettferdighet og global helse.

Du kan se hele forelesningen direkte her!

28. februar holdt Frank Aarebrot foredraget «200 år på 200 minutter» på NRK 2. Sendingen ble en stor «200 år på 200 minutter» og Twitter kokte under sending.

Les mer om dagens foredragsholdere Lars Fr. H. Svendsen og Ole Frithjof Norheim .