Se den usynlige luftforbedringen

I hele januar og deler av desember og februar, var det mer eller mindre kontinuerlig luftkrise i Bergen. Da den stille vinterkulden ga seg i mars, var det hele over.

Luftforurensing
Foto: Faksimile fra luftkvalitet.info

Tabellene NRK Hordaland i dag presenterer, gir det endelige beviset for hvordan vær- og vindforhold påvirker luftkvaliteten mellom de syv fjell.

LES: Faren over for denne gang | Farlig luft i Bergen igjen | Helserisiko å bevege seg utendørs

Ingen fare etter 23. februar

Grafen til høyre viser hvordan luftforurensingen i perioden 19. desember til rundt 20. februar gjentatte ganger overskred verdier på 150 mikrogram per kubikkmeter luft – og dermed skapte helsefarlig luft både for allergikere og folk med nedsatt lungefunksjon.

Etter 23. februar har ikke luftforurensingen vært i nærheten av å true grensverdien.

LES: – Byrådet vraket forurensingstiltak | Alt om helsefare og årsaker til luftforurensingen i storbyene | – Luften har ikke blitt bedre

Alvorlige helseplager

Grafene viser innholdet av nitrogendioksider i luften på målestasjonen på Danmarksplass. Når luftforurensingen beveger seg mellom 150 og 200 mikrogram per kubikkmeter luft, begynner luftkvaliteten å være helsefarlig.

Allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør unngå opphold utendørs i mye forurensede områder. Sensitive personer bør begrense oppholdstiden utendørs i utsatt område.

LES: Lider i dårlig luft | Verste luftkvalitet noensinne

I de korte periodene med svært dårlig luft, altså over 200, ble allergikere og syke bedt om å holde seg innendørs.