Se den unike videoen av ødeleggelsene

Med spesialkamera dokumenteres skadene i flomrammede Odda.

NRK har fløyet over flomrammede Odda.

OVER ODDA: NRK har filmet Odda med spesialkamera.

Spesialkamera

SPESIALKAMERA: Cineflex-kameraet filmer ekstremt stabilt.

Foto: NRK

Odda er blant byene som er hardest rammet av flommen på Vestlandet. Fem hus har røket i Opoelven, mens flere kan bli revet fordi deler av grunnen under dem er vasket vekk.

NRK har i dag fløyet over de flomrammede områdene med helikopter.

Med spesialkameraet Cineflex som filmer ekstremt stabilt dokumenterer vi de omfattende skadene som flommen har påført bygdene på Vestlandet.

Noen får flytte hjem

Store ødleggelser

FRA LUFTEN: Skadene filmet fra luften.

Foto: NRK

75 beboere i Odda har blitt evakuert på grunn av flommens herjinger. I dag får noen av dem flytte hjem.

I første omgang er det området på Hjøllo som er vurdert som trygt nok. I tillegg får enkelte av beboerne i Opovegen ta seg inn i husene sine og hente eiendeler.

Men ikke alle får flytte hjem. Det er fortsatt fare for at hus kan rase i elven og 35 personer er fremdeles evakuert. Kommunen sørger for overnatting for dem som ikke har fått flytte tilbake.

– Vi har fortsatt to hus som står ute på kanten. Det er en viss risiko for at disse går i elven. Men i morgen vil NVE gå i gang med sikringsarbeid, sier Odda ordfører, John Opdal.

Slått til pinneved under flaumen

SKADE: Flommen sine herjinger på Vestlandet har trolig gjort skade for minst 100 til 150 millionar kroner. Mange skader er framdeles ikke rapportert inn.

Foto: Arne Veum